top of page

Architect Jo Heyens bvba is een klein dynamisch architectenbureau opgericht door Jo Heyens in 1992. Het team bestaat uit nog 3 jonge complementaire medewerkers met elk zijn specialisaties. Door de kleine schaal van het bureau kan er steeds zeer kort op de bal gespeeld worden en wordt het contact met de opdracht­ gever hoog in het vaandel gedragen.

Het bureau van Jo Heyens is gevestigd in buurgemeente As. Zij kent de regio, de ondergrond, plaatselijke vaklui, de stedenbouwkundige dienst en plaatselijke regle­ menten en zij kan makkelijker en vaker de bouwplaats bezoeken.

Het bureau heeft zich hoofdzakelijk toegespitst op kwalitatieve moderne architectuur waarin reeds een ruim portfolio werd opgebouwd. Vooraleer er gestart wordt met ontwerpen, wordt er gezocht naar een evenwicht tussen budget, bouwprogramma en verwachtingen van de bouwheer. Uitgaande van deze parameters enerzijds en de karakteristieken, oriëntatie en stedenbouwkundige voorschriften van de site anderzijds, wordt er gelijk­
tijdig in 2D en 3D een ontwerp uitgewerkt. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de relatie tussen de ruimtes onderling, maar ook aan de relatie binnen – buiten.

Ook het interieur wordt in dit proces niet los gezien van het gebouw, maar het maakt intrinsiek deel uit van het ontwerp. Verder gaat er zeer veel aandacht naar een correcte detaillering en een goede presentatie van het ontwerp. Dit alles met uitdrukkelijk oog voor energie­ zuinigheid en duurzame materialen.

bottom of page